Д-р Даниел Буляшки - Гръден хирург

За мен

Д-р Даниел Буляшки

Д-р Даниел Буляшки

Д-р Даниел  Мирославов  Буляшки е роден  в гр. Добрич на  25.09.1981 г. Средното си образование завършва в ПМГ ,,Климент Охридски”  в  гр. Силистра през 2000 г.
Висше  медицинско  образование  завършва в Медицински университет – Варна  през 2006 г.
От 2008 г.  е специализант по Гръдна хирургия към Клиника по Гръдна хирургия на УМБАЛ ‘”Св.Марина“ – Варна.
Хоноруван асистент към Катедрата по Хирургични болести при МУ-Варна за уч. 2011/2012  и  уч. 2012/2013 г.
От 17.10.2013 г. Асистент към Катедра Хирургични болести, УС „ Гръдна хирургия“ .
От 01.01.2014 г. с призната специалност по Гръдна хирургия.
През м. Декември 2014 г. преминал обучение по миниинвазивна хирургия на бял дроб, плевра, хранопровод и медиастинум в USA.

Член на ​БЛС ; ESTS – /European Society of Thoracic Surgeons/

Хирургични Услуги

Имате нужда от професионално отношение и решение на вашите проблеми

Гръдна хирургия

Основна специалност на д-р Буляшки